Bc. Jakub Nepejchal

tel.: +420 608 42 80 80,
mail: jakub@nepejchal.eu

Procházíte těžkým životním obdobím a hledáte pomoc? Máte pocit, že se ve svém životě točíte v kruhu a nevíte, jak z něj vystoupit? Bojujete s depresí nebo úzkostí? Nebo hledáte pomoc pro své dítě? Ať už ve svém životě řešíte jakékoli obtíže, nemusíte na to být sami. Terapie je velmi osobní a často náročný proces, při kterém budeme společně hledat cestu do míst, kde se budete cítit lépe, silnější a s pevnou půdou pod nohama.

Pracuji v terapeutickém centru Kafkova, konzultace nabízím i v Karlíně. V rámci úvazku v SPMP ČR je možné si domluvit bezplatnou terapii pro osoby s mentálním postižením nebo pečující.

Jsem Gestalt terapeut a zaměřuji se na individuální práci s dospělými, dospívajícími i dětmi. Věnuji se také lektorské činnosti.

V současné době přijímám nové klienty.


Jak Pracuji

Nejdůležitější nástroj, který ve své práci používám, je terapeutický rozhovor. Je pro mě zásadní vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém můžete volně svěřit vše, co máte na srdci.

Na prvním sezení se většinou ptám na to, co je pro mou práci důležité a je jen na Vás, jaké informace mi sdělíte. Veřím, že pokud je něco zásadní, dříve nebo později se k tomu stejně dostaneme. Na prvním setkání si také nechám čas na praktické otázky.

Během dalších sezení dávám víc prostoru Vám - tomu, co chcete řešit Vy. Kladu otázky, zajímám se - nesoudím. Někdy navrhnu nějakou techniku nebo experiment, ale na tom není má práce postavena. Stojí na důvěrném lidském kontaktu.

O gestalt terapii

Gestalt terapie je vyvíjena od poloviny 20. století. Využívá několika základních principů, které jsou pro ni typické:
Čeho tedy můžete díky gestalt terapii dosáhnout? Většího uvědomování si svých potřeb, jejich naplňování a díky tomu větší vlády nad svým životem. Odstranění negativních vztahových vzorců, získání psychické stability, posílení psychické odolnosti.

Jak začít s terapií:


Nabízené služby

 • Individuální psychoterapie v běžné pracovní době (8:00 - 16:00) - sejdeme se u mě v pracovně v běžné pracovní době viz. níže v Kontaktu - Cena: 1000,-*
 • Individuální psychoterapie mimo běžnou pracovní dobu. – sejdeme se u mě v pracovně osobně mimo běžnou pracovní dobu, třeba brzy ráno nebo až večer, klidně i o víkendu, dle vašich potřeb. Cena: 1500,-
 • On-line individuální psychoterapie – doplňková služba, pokud není možné se setkat osobně. Cena: 1000,-*
  Tuto službu je možno využít i mimo běžnou pracovní dobu. Cena: 1500,-
 • Jednodenní seminář - nabídka zejména pro organizace. Aktuálně nabízím možnost seminářů na téma: Drogy a drogové závislosti, Lidé s mentálním postižením a jejich život, Co je Gestalt terapie a k čemu je dobrá. Cena: dohodou dle velikosti skupiny, termínu a vzdálenosti. Většinou v rozmezí 5000,- až 7500,-.

* Sleva 20 % pro studenty.

Jsem technologický fanoušek, a proto umožňuji patby provádět i přes Bitcoin (preferuji Lightning Network). Na ceně se domluvíme i v závislosti na aktuálním kurzu Bitcoinu vůči České koruně.


Životní situace, kdy je vhodné začít terapii

Gestalt terapie je vhodná pro lidi, kteří chtějí zlepšit svůj život, nebo se potýkají s některou z níže uvedenou obtíží.

Podmínky spolupráce

Cena a délka konzultace

Konzultace trvá 50 minut a je plně hrazená klientem. Základní navrhovaná cena konzultace je uvedena výše v sekci Nabízené služby. Platbu je možné provést v hotovosti na konzultaci nebo bezhotovostně převodem na účet uvedený v kontaktu, před konzultací. Možná je také platba přes Paypal nebo Bitcoinem (freferovaná je síť Lightning Network) dle cen uvedených u nabízených služeb.

Mlčenlivost a etický kodex

Veškeré informace ze sezení považuji za důvěrné. Hlásím se k etickému kodexu, který vydala Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT) a český překlad můžete najít na stránkách IVGT.

Storno a omlouvání

V případě zrušení konzultace více než 24 hodin předem je storno poplatek 0,- jinak je nutné uhradit cenu konzultace v plné výši. V případě zrušení konzultace z mé strany méně jak 24 hodin předem získáváte další sezení zdarma. Na sezení prosím choďte včas, nejlépe pár minut před započetím. Dřívější příchod může znamenat, že budete déle čekat a může být ohrožena Vaše anonymita (může dojít k setkání s předchozím klientem). Je také vhodné, abyste na sezení přišli střízliví.

Ukončení spolupráce

Ukončování je velmi důležitá součást terapeutického procesu. O tom, jestli už je čas terapii ukončit budeme vést společný dialog, tak aby bylo ukončování plynulým procesem a Vy z něho mohli co nejvíce vytěžit. V případě ukončení z Vaší strany bych Vás chtěl požádat o jedno poslední setkání, kde bychom mohli naši spolupráci zhodnotit a uzavřít.

O mně

V současné době působím na několika různých pozicích. Zejména pracuji s klienty v rámci psychoterapeutického centra Kafkova v Praze - Dejvicích, na částečný úvazek pracuji jako terapeut a sociální pracovník ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, kde mou klientelu tvoří zejména lidé s mentálním postižením a jejich blízcí.

Vzdělání

 • Institut pro výcvik v Gestalt terapii
 • Započatý dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii v roce 2017

 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • obor Speciální pedagogika – dramaterapie, ukončení Bakalářského programu v roce 2013

 • IES – výcvik Motivační rozhovory
 • 90hod. výcvik v motivačních rozhovorech - ukončení 2015

 • IG – kurz Efektivní rozhovor - krátká psychosociální intervence
 • úvod do systemického poradenství v rozsahu 60 h. – ukončení 2020

Pracovní zkušenosti


Kontakt

Bc. Jakub Nepejchal

Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 17:00

Kafkova 35, Praha 6 - Dejvice

Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 - 16:00
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín

Tel: +420 608 42 80 80
E-mail: jakub@nepejchal.eu
Č. ú.: 1453630018/3030
Datová schránka: 3n9w5nw
IČO: 00743381


KAFKOVA


KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ


Aktualizováno k září 2022